دسته : همه

Strategic Management of Bank Mellat

تاریخچه بانک ملت، چشم انداز و مأموریت ملت، اهداف بانک ملت، شعار بانک ملت، استراتژی های بانک ملت، خط مشی ها بانک ملت، شرکت های وابسته بانک ملت، ساختار سازمانی بانک ملت، نمودار سازمانی بانک ملت، برنامه ریزی استراتژیک بانک ملت، مضامین استراتژیک بانک ملت، جداول وضعیت مالی گروه بانک ملت، نیروی انسانی بانک ملت، زیر ساخت های بانک ملت، بخش بین الملل بانک ملت، مشارکت بانک ملت در طرح های بزرگ ملی، محصولات بانک ملت، وضعیت سهام بانک در بورس اوراق بهادار بانک ملت، عملکرد گروه بانک ملت، سرمایه گذاری های عمده بانک ملت، حاکمیت شرکتی بانک ملت، توسعه فعالیت های علمی پژوهشی بانک ملت، ماتریس SWOT بانک ملت، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE بانک ملت، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE بانک ملت

جهت دریافت فایل مدیریت استراتژیک باک ملت بر روی تصویر کلیک نمایید.

منبع: modir123.com

 

مطالب مرتبط