استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین المللی بازار سرمایه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال های اخیر پیگیری های مستمری جهت افزایش همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انجام داده است. به دنبال مصوبه سال 1390 سازمان حسابرسی و مصوبه سال 1392 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص به کارگیری IFRS کمیته راهبردی IFRS زیر نظر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگروه های فنی و تخصصی، ارزش های منصفانه و آموزش با حضور نمایندگانی از وزارت اموراقتصاد و دارایی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابداران خبره ایران و خبرگان مالی و حسابداری در سال 1394 تشکیل شد.
به منظور اطلاع رسانی در خصوص به کارگیری IFRS سامانه IFRS به آدرس http;//ifrs.seo.ir طراحی و راه اندازی شده است.
باتوجه به ضرورت برنامه ریزی مناسب برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و ایجاد هماهنگی بین سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار وسازمان بورس اوراق بهادار به عنوان ناظر و سیاست گذار در ارتباط با شرکت های ثبت شده نزد سازمان که منافع عمومی بر آن ها مترتب است، تفاهم نامه همکاری برای سیاست گذاری کلان و هماهنگی موضوعات مرتبط با IFRS طی جلسه ای در پنجم اسفند 94 بین دو سازمان به امضا رسیده است.

مطابق با مفاد تفاهم نامه زمان بندی به کار گیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به این شرح تعیین شده است که آن دسته از شرکت هایی که سازمان بورس و اراق بهادار تعیین می کند، در سال 1395 ملزم به تهیه صورت های مالی تلفیقی سال مالی 1395 بر اساس IFRS هستند.

طبق اطلاعیه ای که در سال جاری در سامانه IFRS سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اراق بهادار، کلیه شرکت های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با سرمایه ثبت شده 10000 میلیارد دلار و بیشتر از آن به تهیه صورت های مالی سال 95 که در سال 96 به بازار ارائه می شود، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم شده اند.