×

مدیریت استراتژیک شرکت تجارت الکترونیک علی بابا AliBaba

۴۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک شرکت اپل

۵۵,۰۰۰ تومان

پروژه تحلیل SWOT سایت ورزش سه

۳۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک شرکت اَدوب (Adobe)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک شرکت اتومبیل سازی سیتروئن

۸۲,۰۰۰ تومان

خرید مدیریت استراتژیک شرکت گوگل

۵۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک شرکت نورثروپ گرامن

۷۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک شرکت سامسونگ

۴۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک شرکت فورد

۶۵,۰۰۰ تومان
0