×

خرید مدیریت استراتژیک شرکت دیجی کالا

۹۵,۰۰۰ تومان ۸۲,۰۰۰ تومان

خرید مدیریت استراتژیک شرکت توسعه تجارت طلایی توس

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک کد ۱۲۸: شرکت داروسازی

۹۵,۰۰۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان

خرید مدیریت استراتژیک درمانگاه حضرت معصومه (س)

۵۵,۰۰۰ تومان

خرید مدیریت استراتژیک شرکت ساختمانی معلم

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پیاده سازی و بررسی پروژه CRM در شرکت دیجی کالا

۴۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک پلی پروپیلن جم

۳۵,۰۰۰ تومان

خرید مدیریت استراتژیک بیمه پاسارگاد

۹۵,۰۰۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان

خرید مدیریت استراتژیک بانک ملت

۵۵,۰۰۰ تومان
0