دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی میزان توسعه شغلی در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 5سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی آدکلا 2011

گوتریج توسعه شغل را به عنوان “نتایج اقدامات برنامه های شغلی از دیدگاه های فردی و سازمانی” تعریف می کند. با شکست این امر ، پیشرفت شغلی از دو منظر مشاهده می شود: کارفرما (سازمان) و کارمند (فرد). هدف سازمان به حداکثر رساندن بهره وری منابع انسانی خود برای دستیابی به اهداف خود است و کمک به توسعه شغلی در  چشم انداز با اطمینان از “رقابت درست بین افراد در مشاغل”.

سازمان به نحوه مدیریت کارمندان مربوطه اهمیت می دهد و گام هایی را می گذارد که ساختار پیشرفت کارمندان را در مسیرهای شغلی انتخابی خود فراهم می کند. از نظر کارمند، پیشرفت شغلی بسیار مهم است، زیرا این امر به عنوان یک ابزار مفید یا حتی یک پایه راه انداز برای رسیدن به اهداف خود است، که این می تواند از دستمزد بالاتر یا دریافت انگیزه و پاداش، رسیدن به آنها باشد. انعطاف پذیری و رضایت شغلی.

پیشرفت شغلی را می توان به سادگی به عنوان فرایند مداوم یا مداوم مدیریت زندگی، یادگیری و کار شخص توصیف کرد (به عنوان یک کل، نه فقط کار در یک سازمان) برای پیشرفت به جلو، به سمت آینده ای مطلوب. شغل یا حرفه ای، به ویژه شخصی که نیاز به آموزش ویژه دارد، به عنوان کارهای زندگی شخص دنبال می شود. پیشرفت شخص یا روند کلی عمل در طول زندگی یا طی یک مرحله از زندگی، مانند برخی از حرفه ها یا کارها، موفقیت در یک حرفه، شغل و غیره یا یک دوره، به خصوص سریع.

توضیحات پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی

پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی، بر اساس مدل آدکلا 2011 ساخته شده است. این مقیاس دارای 5 می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (من طرحی برای شغلی ام دارم.) توسعه شغلی را می­سنجد.

…..

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی سایت: 09120323225

سفارش پرسشنامه پایان نامه