×

پایان نامه انگلیسی بررسی تأثیر رفتار مشتری در جذب کارکنان داخلی

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی تأثیر رفتار مشتری در جذب …

پایان نامه انگلیسی بررسی نقش بسته بندی بر رفتار خرید مصرف کننده

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی نقش بسته بندی بر رفتار …

پایان نامه انگلیسی بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر نگرش ها و رفتارهای مصرف کنندگان

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی تاثیر از رسانه های اجتماعی …

پایان نامه انگلیسی تاثیر مدیریت شکایت در حفظ مشتریان

عنوان فارسی پایان نامه: تاثیر مدیریت شکایت در حفظ مشتریان …

پایان نامه انگلیسی بررسی رابطه بین ویژگی های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با وفاداری الکترونیکی

عنوان انگلیسی پایان نامه: A study on the relationship between …

پایان نامه انگلیسی استراتژی های ورود بازار شرکت های چند ملیتی در اتریش تجزیه و تحلیل تجربی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی

عنوان انگلیسی پایان نامه: (RE)Actving the city physical planning practices …

پایان نامه انگلیسی روشی برای استخراج اصول طراحی برای بازارهای نا آشنا

عنوان انگلیسی پایان نامه: A Methodology for the Extraction of …

پایان نامه انگلیسی افزایش آگاهی نام تجاری یک شرکت کوچک از طریق رسانه های اجتماعی

عنوان انگلیسی پایان نامه:  Increasing Brand Awareness as a Micro …

پایان نامه انگلیسی توسعه محصول جدید در بازارهای نوظهور

عنوان انگلیسی پایان نامه: Essays on New Product Development in …

پایان نامه انگلیسی ارزیابی عملکرد بازارهای الکترونیکی تجارت B2B

عنوان انگلیسی پایان نامه: Assessment of Business-to-Business (B2B) e-Marketplaces’ Performance …

0