×

مقاله عملکرد پیش بینی زیرساخت فناوری اطلاعات با استفاده از یادگیری ماشین

عنوان انگلیسی مقاله: Performance of Information Technology Infrastructure Prediction using …

مقاله امرالد: ارتباطات حرفه ای و تصمیم گیری سازمانی: مطالعه موردی نقش پزشک فنلاندی

عنوان انگلیسی مقاله: Communication Professionals and Organisational Decision-Making: A Finnish …

مقاله امرالد: دانش کسب و کار به عنوان عامل محدود موفقیت برای مدیران ارتباطات: نتایج یک نظرسنجی در زمینه های آلمانی زبان

عنوان انگلیسی مقاله: Business Knowledge as a Limited Success Factor …

مقاله IEEE: پردازش ابری موبایل بر اساس معماری سرویس گرا: دربرگرفتن شبکه به عنوان یک سرویس برای ارائه‌ دهندگان خدمات نرم‌افزاری

عنوان انگلیسی مقاله: Mobile cloud computing based on service oriented …

0