×

مقاله امرالد: ارتباطات حرفه ای و تصمیم گیری سازمانی: مطالعه موردی نقش پزشک فنلاندی

عنوان انگلیسی مقاله: Communication Professionals and Organisational Decision-Making: A Finnish …

مقاله امرالد: اندازه ­گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, …

مقاله امرالد: هدفمندی و انگیزش برای به اشتراک گذاری دانش

عنوان انگلیسی مقاله: Goal orientations and the motivation to share …

مقاله انگلیسی: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

عنوان انگلیسی مقاله: Investigating the Mediating Role of Organizational Citizenship …

مقاله انگلیسی: طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

عنوان انگلیسی مقاله: Designing To Avoid Human Error Consequences ترجمه …

مقاله انگلیسی مدیریت تعارض در سازمان های ورزشی مالزی

عنوان انگلیسی مقاله: Managing Conflict in Malaysian Sports Organizations   …

مقاله انگلیسی آزمایش میدانی بر روی رسانه های حزبی و مشارکت در یک نظام رسانه ای تازه آزادشده

عنوان انگلیسی مقاله: Partisan Media and Engagement: A Field Experiment …

مقاله انگلیسی تاثیر ارتباطات راهبردی شرکت ها بزرگ در بخش خدمات هند

عنوان انگلیسی مقاله: Strategic corporate communication and impact in Indian …

0