همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقاله ISI رفتار سازمانی"

مقاله isi: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

مقاله isi: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification ترجمه عنوان مقاله: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل ...

ادامه مطلب
مقاله isi رایگان: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت شغلی در دانشگاه‌های آزاد

مقاله isi رایگان: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت شغلی در دانشگاه‌های آزاد

عنوان انگلیسی مقاله: Factors affecting OSH practices in private universities: An empirical study from Bangladesh ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت ...

ادامه مطلب
مقاله isi رایگان: درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله isi رایگان: درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior ترجمه عنوان مقاله: درک ارتباط بین رضایت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل

مقاله isi: نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل

عنوان انگلیسی مقاله: The role of task feedback from supervisor: Overcoming work related stress and promoting employee creativity in hotel industry ترجمه عنوان مقاله: نقش بازخورد کار از ...

ادامه مطلب
مقاله isi: جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی

مقاله isi: جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی

عنوان انگلیسی مقاله: The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization ترجمه عنوان مقاله: جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی

مقاله isi: گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining theinterplay of organizational learning and innovation ترجمه عنوان مقاله: گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تبادل رهبر و حمایت سازمانی از نوآوری سازمانی: مطالعه موردی تکنو پارک دنیزلی

مقاله isi: تبادل رهبر و حمایت سازمانی از نوآوری سازمانی: مطالعه موردی تکنو پارک دنیزلی

عنوان انگلیسی مقاله: Effects of Leader Member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark ترجمه عنوان مقاله: تبادل رهبر و حمایت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس

مقاله isi: رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس

عنوان انگلیسی مقاله: Second career teachers: Job satisfaction, job stress, and the role of self-efficacy ترجمه عنوان مقاله: رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر استرس شغلی و رضایت شغلی بر بهره وری نیروی کار

مقاله isi: تاثیر استرس شغلی و رضایت شغلی بر بهره وری نیروی کار

عنوان انگلیسی مقاله: The Impact of Job Stress and Job Satisfaction on WorkforceProductivity in an Iranian Petrochemical Industry ترجمه عنوان مقاله: تاثیر استرس شغلی و رضایت شغلی بر ...

ادامه مطلب
مقاله isi: پیشینه کیفیت مراقبت بهبود کار تیمی و انعطاف پذیری

مقاله isi: پیشینه کیفیت مراقبت بهبود کار تیمی و انعطاف پذیری

عنوان انگلیسی مقاله: Context in Quality of Care Improving Teamwork and Resilience ترجمه عنوان مقاله: پیشینه کیفیت مراقبت بهبود کار تیمی و انعطاف پذیری رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ارزیابی آموزش شناختی و فراشناختی در دانشجویان با ناتوانی یادگیری خاص

مقاله isi: ارزیابی آموزش شناختی و فراشناختی در دانشجویان با ناتوانی یادگیری خاص

عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of cognitive and metacognitive training in university students with a pecific learning disability ترجمه عنوان مقاله:  ارزیابی آموزش شناختی و فراشناختی در ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بین فردی در زمینه مدیریت بحران: ارائه مدل مفهومی

مقاله isi: رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بین فردی در زمینه مدیریت بحران: ارائه مدل مفهومی

عنوان انگلیسی مقاله: The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین هوش ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید