×

مقاله Emerald: وفاداری مشتری به وب سایت مبتنی بر محتوا: مطالعه موردی سلامت خدمات آنلاین

عنوان انگلیسی مقاله: Customer loyalty to content based Web sites: …

مقاله انگلیسی چارچوبی مفهومی و یک مدل توسعه یافته SOA برای تجارت الکترونیکی مشتری مدار

عنوان انگلیسی مقاله: A Conceptual Framework and an Extended SOA …

0