×

مقاله Emerald: وفاداری مشتری به وب سایت مبتنی بر محتوا: مطالعه موردی سلامت خدمات آنلاین

عنوان انگلیسی مقاله: Customer loyalty to content based Web sites: …

مقاله IEEE: استفاده از soa و وب ۲ در مخابرات: پیشینه با استفاده از معماری ims در نسل‌های آینده

عنوان انگلیسی مقاله: Applying SOA and Web 2.0 to Telecom: …

0