×

مقاله امرالد: تکنیک های شکایت مشتریان، بهبود خدمات و پیشرفت دائمی

عنوان انگلیسی مقاله: Techniques Complaining customers, service recovery and continuous …

مقاله IEEE: استفاده از رسانه های اجتماعی برای مدیریت شکایات مشتری: مطالعه مقدماتی

عنوان انگلیسی مقاله: Using Social Media to Manage Customer Complaints: …

0