×

مقاله امرالد: هدفمندی و انگیزش برای به اشتراک گذاری دانش

عنوان انگلیسی مقاله: Goal orientations and the motivation to share …

مقاله IEEE: پردازش ابری موبایل بر اساس معماری سرویس گرا: دربرگرفتن شبکه به عنوان یک سرویس برای ارائه‌ دهندگان خدمات نرم‌افزاری

عنوان انگلیسی مقاله: Mobile cloud computing based on service oriented …

مقاله IEEE: استفاده از soa و وب ۲ در مخابرات: پیشینه با استفاده از معماری ims در نسل‌های آینده

عنوان انگلیسی مقاله: Applying SOA and Web 2.0 to Telecom: …

0