×

پرسشنامه مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکاران

هدف پرسشنامه: بررسی مهارت های کارآفرینی فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پرسشنامه ۲۸۶: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

هدف پرسشنامه: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها با تاکید …

پرسشنامه بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی  فرمت: …

پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایج

هدف پرسشنامه: تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر …

پرسشنامه کارآفرینی اسمیت و همکاران (Smith’s Entrepreneurship Questionnaire)

هدف پرسشنامه: بررسی میزان مهارت های کارآفرینی  فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه کارآفرینی شرکت اجتماعی

هدف پرسشنامه: سنجش درک افراد از سازمانشان  فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه رابطه مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد شرکت های خرده فروشی کوچک

هدف پرسشنامه: رابطه مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر …

پرسشنامه ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی

هدف پرسشنامه: بررسی ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی …

پرسشنامه معنویت در کار بوراک

هدف پرسشنامه: ارزیابی معنویت در محیط در کار فرمت: Word …

0