×

سفارش پرسشنامه نه گانه مدل کسب و کار

هدف پرسشنامه: شناسایی ارزش های مشتریان فرمت: Word √شیوه نمره …

پرسشنامه ۲۹۲: هوش هیجانی رهبر و پیروان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی رهبر و پیروان فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان …

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری …

پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچ

هدف پرسشنامه: ارزیابی سیستم هوش تجاری در سازمان  فرمت: Word …

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

هدف پرسشنامه: سنجش هوش هیجانی فرمت: Word ?تعداد سوال: ۳۳ …

پرسشنامه تاثیر خطر در پذیرش فناوری خدمات پرداخت تلفن همراه

 هدف پرسشنامه: تاثیر خطر در پذیرش فناوری خدمات پرداخت تلفن …

پرسشنامه نگرش به کسب و کار (Attitude to business)

هدف پرسشنامه: ارزیابی نگرش به کسب و کار در افراد …

0