×

پرسشنامه ۲۶۵۶: کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان

هدف پرسشنامه: سنجش میزان کیفیت خدمات در سازمان فرمت: Word …

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

هدف پرسشنامه: بررسی خشونت شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: ۲۲ …

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

هدف پرسشنامه:  ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان …

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات بانک  فرمت: Word ?تعداد سوال: …

0