طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پرسشنامه مدیریت آموزشی"

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

هدف پرسشنامه: استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19 فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و دارای 3 مولفه عوامل فردیف سازمان و محیطی √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

هدف پرسشنامه: بررسی خشونت شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: 22 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   پرسشنامه اعمال منفی ...

ادامه مطلب
پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی

پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی

هدف پرسشنامه: برسی نقش ویژگی های شخصیتی به اعتیاد به اینترنت  فرمت: Word ?تعداد سوال: 105 سوال (متشکل از سه پرسشنامه و 10 مولفه می ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کری

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کری

هدف پرسشنامه: بررسی ویژگی های شخصیتی NEO-FF  فرمت: Word ? تعداد سوال: 60 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

هدف پرسشنامه:تعیین اعتیاد به اینترنت یانگ  فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   پرسشنامه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت اسلانبای

پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت اسلانبای

هدف پرسشنامه: تمایل استفاده از اینترنت اسلانبای  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش سبک های یادگیری در افراد

پرسشنامه سنجش سبک های یادگیری در افراد

هدف پرسشنامه: ارزیابی سبک های یادگیری در افراد  فرمت: Word ?تعداد سوال: 12 سوال و 2 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

هدف پرسشنامه: بررسی نقش هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 2 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه شبکه های اجتماعی

پرسشنامه شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 15 سوالی √شیوه نمره گذاری: دارد √روایی و پایایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابداران

پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابداران

هدف پرسشنامه: بررسی رضایتمندی دانشجویان در تعامل با کتابداران  فرمت: Word ?تعداد سوال: 43 سوالی برای فرآیند خانواده و 38 سوال برای محتوای ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کد 152: تفکر انتقادی فاشیون

پرسشنامه کد 152: تفکر انتقادی فاشیون

هدف پرسشنامه: ارزیابی تفکر انتقادی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 34 سوال طراحی توسط فاشیون و با همکاری انجمن فلاسفه چند دانشگاه ایالات متحده ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید