طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پرسشنامه تجارت الکترونیک"

پرسشنامه ساختار وب سایت اولیویرا و اوسر

پرسشنامه ساختار وب سایت اولیویرا و اوسر

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر ساختار وب سایت بر اعتماد مشتری فرمت: Word ?تعداد سوال: 23سوال و 2 مولفه (ساختار سایت و اعتماد مشتری) √شیوه ...

ادامه مطلب
سفارش پرسشنامه نه گانه مدل کسب و کار

سفارش پرسشنامه نه گانه مدل کسب و کار

هدف پرسشنامه: شناسایي ارزش های مشتریان فرمت: Word √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: دارد   مدل کسب و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مدل کسب و کار صنعت آرایشی

پرسشنامه مدل کسب و کار صنعت آرایشی

هدف پرسشنامه: طراحی مدل کسب و کار صنعت آرایشی با رویکرد حذف انبار فرمت: Word ?تعداد سوال: 35 سوال و 4 مولفه (محصول، رابط مشتری، مدیریت زیر ...

ادامه مطلب
پرسشنامه نگرش به کسب و کار (Attitude to business)

پرسشنامه نگرش به کسب و کار (Attitude to business)

هدف پرسشنامه: ارزیابی نگرش به کسب و کار در افراد فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال و 7 مولفه (نیت کارآفرینانه، نگرش به رقابت پذیری، نگرش به ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی

پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر در پذیرش بانکداری اینترنتی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 27 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه یادگیری دانش آموزان از هوشمندسازی مدارس

پرسشنامه یادگیری دانش آموزان از هوشمندسازی مدارس

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی

پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 26 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه شبکه های اجتماعی

پرسشنامه شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 15 سوالی √شیوه نمره گذاری: دارد √روایی و پایایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی

پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 26 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مدل: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک  فرمت: Word ?تعداد سوال: 40 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی

پرسشنامه عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی

هدف پرسشنامه: سنجش عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 29 سوال و 9 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 54 سوال و 8 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید