×

پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی  فرمت: …

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک …

پرسشنامه تاثیر اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی با …

پرسشنامه موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

 هدف پرسشنامه: بررسی موانع استقرار به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت …

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات بانک  فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک

 هدف پرسشنامه: مدیریت ارتباط با مشتری در بانک  فرمت: Word …

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

 هدف پرسشنامه: بازاریابی رابطه مند  فرمت: Word ?تعداد سوال: ۱۶ …

0