×

پرسشنامه علاقه به برند ژو ۲۰۲۰

هدف پرسشنامه: علاقه مصرف کننده به برند فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

هدف پرسشنامه: بررسی نقش برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه …

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: میزان بهره گیری شرکت از استراتژی های بازاریابی …

پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی …

پرسشنامه دلبستگی برند بیمه ایران

هدف پرسشنامه: بررسی دلبستگی افراد به برند و وفاداری برند …

پرسشنامه بازاریابی: تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

 هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر فرآیند اطلاعات تبلیغات دهان به …

پرسشنامه بازاریابی: دلبستگی برند

هدف پرسشنامه: بررسی دلبستگی افراد به برند و وفاداری برند …

پرسشنامه برندگرایی (Branding Questionnaire)

هدف پرسشنامه: بررسی نقش برندگرایی در تأثیر بازارگرایی بر عملکرد …

پرسشنامه رضایتمندی از برنامه‌های وفاداری بر رضایت رابطه مند و حفظ مشتری

هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر رضایتمندی از برنامه‌های وفاداری بر روی …

پرسشنامه عملکرد نقش و شناسایی نام تجاری توسط مصرف کنندگان

هدف پرسشنامه: بررسی عملکرد نقش و شناسایی نام تجاری توسط …

0