×

پرسشنامه ۲۹۳: هوش هیجانی فروشندگان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی فروشندگان فرمت: Word ?تعداد سوال: ۴۱ …

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانک

هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان …

پرسشنامه رضایتمندی از برنامه‌های وفاداری بر رضایت رابطه مند و حفظ مشتری

هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر رضایتمندی از برنامه‌های وفاداری بر روی …

پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر میزان وفاداری …

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

 هدف پرسشنامه: بازاریابی رابطه مند  فرمت: Word ?تعداد سوال: ۱۶ …

0