×

مقاله متنی ۱۲۸۹: حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی وجود مشکلات نمایندگی متعدد بین افراد داخلی (مدیران …

مقاله متنی بدهی ها به عنوان وسیله های نظم دهنده

بدهی ها به عنوان ابزارهای دفاعی اعمال کنترل بدهی می …

مقاله متنی استراتژی کسب و کار

استراتژی کسب و کار تاثیر استراتژی کسب و کار بر …

سود انباشته

سود انباشته: سود انباشته [۱] از سودهای باقی مانده در …

پژوهش های انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی و جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

دی آنجلو و نئو،۱۹۹۳، در تحقیقات خود به این نتیجه …

اندازه حسابرس

اندازه حسابرس با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در …

کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی:  از کیفیت حسابرسی تعریف های گوناگونی کرده اند. …

قابلیت مقایسه صورت مالی

قابلیت مقایسه صورت مالی هدف گزارش دهی مالی چندمنظوره این …

پیشرفت استانداردهای حسابداری در آلمان

پیشرفت استانداردهای حسابداری در آلمان GGAAP معمولاً جزء نمونه  های …

0