همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقالات متنی اقتصاد"

مقاله متنی رویکردهای قیمت گذاری دیجیتالی و ساز و کارها برای ثبت WTP

مقاله متنی رویکردهای قیمت گذاری دیجیتالی و ساز و کارها برای ثبت WTP

رویکردهای قیمت گذاری تبعیض در قیمت ها اقتصاددانان به مدت طولانی علاقمند به ارائه کردن قیمت های مختلف برای مصرف کنندگان مختلف بوده اند ...

ادامه مطلب
مقاله متنی نقش ارزش مصرف کننده

مقاله متنی نقش ارزش مصرف کننده

نقش ارزش مصرف کننده رفتار مصرف کننده برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری همان طور که در ترجمه فایل اصلی این مقاله ذکر شده است رفتار مصرف ...

ادامه مطلب
ترجمه چالش های مرتبط، قابلیت ها، و انتخاب راهبردی در نفت و گاز

ترجمه چالش های مرتبط، قابلیت ها، و انتخاب راهبردی در نفت و گاز

چالش های مرتبط، قابلیت ها، و انتخاب راهبردی در نفت و گاز قابلیت ها موضوع قابلیت ها به شکل راهبردی شرکت ها را قادر می سازد تا چالش های خاص ...

ادامه مطلب
مقاله فارسی ارایه یک مدل نظری با استفاده از مولفه های سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی

مقاله فارسی ارایه یک مدل نظری با استفاده از مولفه های سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی

عنوان مقاله: ارایه یک مدل نظری با استفاده از مولفه های سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی ...

ادامه مطلب
مقاله متنی بررسی ارتباط تجربی میان اشکال سرمایه

مقاله متنی بررسی ارتباط تجربی میان اشکال سرمایه

 بررسی ارتباط تجربی میان اشکال سرمایه بررسی ادبیات تجربی مربوط به سرمایۀ اقتصادی و اجتماعی بر سرمایۀ فرهنگی بررسی ادبیات تجربی مربوط به ...

ادامه مطلب
مقاله متنی مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی

مقاله متنی مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی

مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی مجرای وام دهی بانک مبتنی بر این نظریه است که بانک ها نقش خاصی در سیستم مالی ایفا می کنند ...

ادامه مطلب
مقاله متنی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

مقاله متنی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استانداردسازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که در اصطلاح به آن مدرنیته گفته می شود. در ...

ادامه مطلب
مقاله متنی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

مقاله متنی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین المللی بازار ...

ادامه مطلب
مقاله متنی ویژگی های جهانی شدن اقتصاد

مقاله متنی ویژگی های جهانی شدن اقتصاد

ویژگی های جهانی شدن اقتصاد بعد اقتصادیِ جهانی‌شدن توأم با خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت، مقررات‌زدایی در تجارت، کاهش مالیات‌ها، به ...

ادامه مطلب
مقاله متنی نگرش های متفاوت به جهانی شدن

مقاله متنی نگرش های متفاوت به جهانی شدن

نگرش های متفاوت به جهانی شدن با ارائه تعاریف متفاوتی از این پدیده می‌توان آنها را در پنج طبقه کلی دسته بندی نمود: جهانی شدن به عنوان ...

ادامه مطلب
مقاله متنی راه های دیگر برای اندازه گیری جهانی تجارت بین المللی

مقاله متنی راه های دیگر برای اندازه گیری جهانی تجارت بین المللی

 راه های دیگر برای اندازه گیری جهانی تجارت بین المللی راه دیگر اندازه گیری تجارت بین المللی آن است که به مقایسه نرخ رشد صادرات و تولید ...

ادامه مطلب
نظریه های جدید تجارت بین المللی در زمینه جهانی شدن

نظریه های جدید تجارت بین المللی در زمینه جهانی شدن

نظریه های جدید تجارت بین المللی در زمینه جهانی شدن فرایند تسریع جهانی شدن تأثیر مستقیمی بر ساختار تجارت بین المللی دارد و طور اجتناب ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید