پروپوزال فناوری اطلاعات ۱۲۱۱: بررسی تاثیر بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار بر موفقیت آن

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند …