×

پروپوزال بررسی نقش مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن شرکت های کوچک و متوسط

عنوان پروپوزال: بررسی نقش مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن شرکت …

تاثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی بر سلامت برند

عنوان انگلیسی مقاله:  The Impact of Social Media Cont ent …

عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ی قصد خرید

عنوان انگلیسی مقاله: Factors Influencing Online Shopping Behavior: The Mediating …

مقاله انگلیسی چارچوبی مفهومی و یک مدل توسعه یافته SOA برای تجارت الکترونیکی مشتری مدار

عنوان انگلیسی مقاله: A Conceptual Framework and an Extended SOA …

0