×

عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ی قصد خرید

عنوان انگلیسی مقاله: Factors Influencing Online Shopping Behavior: The Mediating …

مقاله متنی فرآیند مهندسی مجدد کسب وکار

فرآیند مهندسی مجدد کسب وکار برای درک فرآیند مهندسی مجدد …

پروپوزال فناوری اطلاعات ۱۲۱۱: بررسی تاثیر بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار بر موفقیت آن

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند …

0