پنجمین همایش کنفرانس حسابداری و مدیریت

http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngعنوان مقاله: پذیرش و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران و کمک به رشد اقتصادی

http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngنویسنده: اجاقی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: حسابداری، اقتصاد

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 196 KB

http://modir123.com/photo%20site/size-modir123.com.png منبع: پنجمین همایش حسابداری و مدیریت

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

چکیده مقاله

اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا نیازمند یک جهش سرمایه گذاری است. باتوجه به اینکه تنها بخش کوچکی از این سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران داخلی تأمین می شود، توجه مهم به جذب سرمایه گذاران خارجی مورد نیاز است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا سرمایه های خود را در جایی به کارگیرند که بالاترین بازدهی را از آن کسب کنند و این مهم برای آنها فراهم نمی گردد مگر آنکه آن ها به اطلاعات شفاف، به هنگام و قابل مقایسه دسترسی داشته باشند.
طی دو دهه اخیر بیشتر کشورهای جهان استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای گزارش دهی خود پذیرفته و اجرا کرده اند.
اجرای این استانداردها خصوصا در کشورهای درحال توسعه با مزایا و چالش هایی روبرو است. از آنجایی که در کشور ما اجرای استانداردهای مذکور از سال جاری از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی شده است؛ در این مقاله سعی شده تا ضمن معرفی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مزایا و معایب آن تأثیر پذیرش و اجرای این استانداردها بر افزایش رشد اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه های خارجی مورد بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدی: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی