عنوان انگلیسی مقاله:

A proactive balanced scorecard

ترجمه عنوان مقاله: کارت امتیازی متوازن پیش فعال

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی ادبیات موضوع
 • کارت امتیازی متوازن
 • شکل1) کارت امتیازی متوازن
 • شکل 2) قسمت a
 • شکل2) قسمت b
 • شکل 2) قسمت C: نقشه استراتژی
 • دیدگاه منطق فازی: نقشه های شناختي فازي (FCM)
 • متدلوژی کارت امتیازی متوازن بیش فعال
 • اجرای موفق استراتژی
 • شکل 4) کارت امتیازی متوازن پیش فعال (PBSCM)
 • بررسی اجمالی کارت امتیازی متوازن پیش فعال
 • جدول 1) خروجی ها و ورودی های PBSCM
 • بحث
 • ارزش افزوده
 • ارزیابی قابلیت بکارگیری
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله کارت امتیازی متوازن پیش فعال

این مقاله متدولوژی توسعه کارت امتیازی متوازن پیش فعال (proactive balanced scorecard) را توصیف می­ کند. کارت امتیازی متوازن یکی از مشهورترین دیدگاههای توسعه یافته در زمینه مدیریت عملکرد می باشد. گر چه بر خلاف شهرت این روش، موضوعاتی هست که نیاز به تحقیق بیشتری دارد. تحقیق حاضر مسائل و مشکلاتی از کارت امتیازی متوازن را از طریق کاربرد خصوصیات محاسباتی نقشه­های شناختي فازي (FCM) بررسی می­کند. با کاربرد نقشه های شناختي فازي، متدولوژی پیشنهادی شبکه­ای پویا و دینامیک از عوامل کلیدی عمکلرد بهم پیوسته را ایجاد کرده و هر عامل کلیدی عملکرد (KPI) را با روابط غیرصریح شبیه سازی کرده و مقدار اثر هرKPI را بر KPI های دیگر برای تنظیم اهداف عملکرد تعیین می­کند.

کلمات کلیدی: اندازه گیری عملکرد، کارت امتیازی متوازن، نقشه شناختی فازی، شبیه سازی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله کارت امتیازی متوازن پیش فعال

امروزه شرکت ها در محیط های آشفته و مبهم در حال تکامل هستند. لذا لازم است که شرکت ها مراقب و هوشیار باشند تا بتوانند ضعف های خود را با توجه به فرصتها و تهدیدها کشف کنند و بر اساس آن بررسی ها و تحقیق های بیشتری را آغاز نمایند. نقش استراتژیک سیستم های اندازه گیری عملکرد در تئوری های مدیریتی بسیار تاکید شده است. این سیستم ها برای مدیران ابزارهایی مفید تولید می­کند تا بتوانند درک کنند که سازمان چقدر خوب عمل می­کند و آنها را در تصمیم گیری برای اقدامات بعدی یاری می رساند.

سیستم های اندازه گیری عملکرد در استفاده و شهرت طی بیست سال اخیر رشد بسیاری کرده است. سازمان ها این سیستم ­ها را به دلایل متنوعی بکار می برند، اما در اصل برای دست یابی به کنترل سازمان به روش هایی که از طریق سیستم های حسابداری سنتی قابل دستیابی نبود، بکار می برند. بررسی نظریه های مدیریت نشان می دهد که سیستم های اندازه گیری عملکرد سنتی ( فقط بر اساس شاخص های مالی) برای تعیین و یکپارچه سازی همه فاکتورهای حساس و مهم سهیم در مزیت و برتری تجاری ناموفق بوده و شکست خورده اند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط