عنوان انگلیسی مقاله:

Effective employment brand equity through sustainable competitive advantage, marketing strategy, and corporate image

ترجمه عنوان مقاله: به کارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیش زمینه نظری
 • مزیت رقابت پایدار (SCA)
 • استراتژی بازاریابی
 • تصویر شرکت
 • به کار گیری ارزش نشان تجاری
 • فرضیه ها و الگوی تحقیق
 • روش تحقیق
 • جمع آوری نمونه ها و داده ها
 • سنجش و تحلیل داده ها
 • نتایج
 • بحث
 • دلالتها
 • محدودیت های موجود و توصیه هایی برای بررسی های آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله به کارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

در روش های سنتی مدیریت منابع انسانی غالباٌ از روش بازاریابی برای ایجاد تصویری موجه از یک شرکت به منظور استخدام کارمندان بهتر استفاده نمی شود. اخیراً برخی متخصصان برای مدیریت استخدامی خود از اصول بازاریابی استفاده می کنند. بازاریابی در ایجاد تصویری برجسته از شرکت کمک می کند و آنجا را محل مناسبی برای کار کردن نشان می دهند. در این مقاله روش های مدیریت بازاریابی را که به بازاریابی استخدامی در صنایع بیمارستانی مربوط می شود، بررسی می کنیم و نشان می دهیم که مزیت رقابتی پایدار بیمارستان، استراتژی بازاریابی و استفاده از ارزش ویژه نشان تجاری موجب تاثیرگذاری بر تمایل پزشکان برای دنبال کردن موقعیت های شغلی خواهد شد.

کلید واژه ها: حقوق تجارت برند، مزیت رقابتی پایدار، تصویر شرکت، استراتژی بازاریابی، فرصت های شغلی

ترجمه مقدمه مقاله

مدیران موجب بروز انگیزه های قوی در استخدام افراد باهوش می شوند تا از این طریق تجارت موفقی شکل گیرد. منابع انسانی توانا در توسعه پایدار هر موسسه ای نقش مهمی دارند. سونیا و کالینز (2003) مفهومی به نام بکارگیری ارزش نشان تجاری را معرفی کردند که نشان می دهد چگونه اصول بازاریابی در روش های استخدامی مدیریت منابع انسانی به کارگرفته می شوند. مزیت رقابت پایدار (SCA)، استراتژی بازاریابی، و تصویر شرکت از ساختارهای اصلی بازاریابی اند که به استفاده از ارزش نشان تجاری مربوط می شوند (کیم و همکاران، 2009).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط