عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship advertising: How advertising can enhance social bonds

ترجمه عنوان مقاله: چگونه تبلیغات می تواند اوراق قرضه اجتماعی را افزایش دهد: تبلیغات ارتباطی

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

تبلیغات به طور بالقوه می تواند روابط اجتماعی مثبت را در بین مردم نشان دهد، باعث تقویت پیوندهای اجتماعی، و در ایده آل الهام بخش تبادل مثبت ارزش بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. برای حمایت از این استدلال، مطالعه موردی ارائه شده در اینجا تحقیقات کیفی که استفاده از خانه مصرف کننده از یک نام تجاری سوپ آماده را بررسی کرد. تحقیقات اخلاقی منجر به بینش در استفاده خلاقانه از سوپ در میان زنان و ارتباطات شاد که در میان اعضای خانواده غذا خوردن آماده شده است. ارزش مثبت روابط مصرف کننده با نام تجاری که توسط تحقیقات کیفی کشف شده است، در نهایت به تولید یک کمپین تبلیغاتی موفق کمک کرد که نشان دهنده ارتباط مثبت اجتماعی میان مصرف کنندگان است.

کلید واژه ها: تبلیغات، تحقیق کیفی، اتنوگرافی، نظریه ارتباط، بازاریابی مثبت

مقدمه مقاله
مقدمه

محققان بازاریابی تبلیغات را در معرض خطرات انسانی خود قرار داده اند. محققان ادعا می کنند که تبلیغات برند، ارزش های اجتماعی را تحریم می کند (Ewen، 1976؛ McLuhan، 1951؛ Pollay، 1986؛ Pollay & Mittal، 1993)؛ یا افراد را از روابط سالم هدایت می کند، با تشویق خواسته های غیر ضروری و حتی مضر، یا وسوسه ها (Barthes، 1972؛ Deighton ، 1992)؛ تبلیغات به دلیل اثر گسترده ای از دستکاری یک “صورتحساب تصاویر” در حوزه های اجتماعی کالاها، فرهنگ عامه و رسانه های جمعی (Leiss، Kline، Jhally، & Botterill، 2005) مورد انتقاد قرار می گیرد.

محققین (به عنوان مثال، کراسبی فیلیپ 1984؛ دمینگ 1982؛ کالیش 1985) ارتباط بین متغیرهای کلیدی استراتژیک مانند کیفیت، سهم بازار، قیمت، سودآوری، هزینه تبلیغات و خدمات مشتری را مورد بحث قرار می دهد. به عنوان مثال، Kalish (1985) یک چارچوب برای مدل سازی انتشار نوآوری را شامل می شود که شامل قیمت و تبلیغات است. 

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری

مطالب مرتبط