کتاب الکترونیکی آمار و کاربرد در مدیریت

عنوان کتاب: آمار و کاربرد در مدیریت

$$$: رایـــــــگـــــان

 فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 2019, 2.818 , 1.120 KB

 دانلود کتاب آمار پیام نور

 دانلود کتاب آمار حل تمرین مهندسی

 دانلود کتاب آمار مومنی و آذر

 دانلود جزوه آمار