عنوان پکیج: مقالات ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد مقالات: 11 مورد

سال انتشار: 2002 الی 2017

قیمت واقعی مقالات: 102500 تومان

قیمت پکیج: 65000 تومان

 

لیست پکیج

با کلیک بر روی عنوان هر یک از مقالات زیر می توانید وارد صفحه مقاله مورد نظر شوید و اصل مقاله را بطور رایگان و ترجمه آن را خریداری نمایید.

1- سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری_2002_5000 تومان

2- ایجاد قابلیت شناخت مشتری: مدیریت استراتژیكی برنامه های مدیریتی روابط مشتری_2003_5000 تومان

3- مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن_2003_7500 تومان

4- نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری_2006_7500 تومان

5- استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری_2007_8500 تومان

6- بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM): اثرات واسطه عوامل سازمانی_2011_6000 تومان

7- مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات مورد: مدیریت ارتباط با مشتریان_2011_10500 تومان

8- فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری_2012_5500 تومان

9- ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برابعاد عملکرد سازمانی مطالعه موردی در صنعت هتل مالزی_2013_10500تومان

10- استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مدیریت مشتری: بررسی براساس قابلیت های _2013_12500 تومان

11- بررسی نقش سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری_2014_16500 تومان