پروژه: فایل کامل پاسخ به تمامی سوالات کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 30 صفحه

 

http://modir3-3.ir/images/book-divid-fred-R-modir123.com.png

 

سوالات کتاب

پاسخ سوالات مدیریت استراتژیک دیوید قسمت اول

 • چرا سیاست های بازرگانی را درس اصلی و پایان دهنده دوره تحصیل می نامند.توضیح دهید
 • به مقاله ها و کتاب های مرتبط با این فصل مراجعه کنید و یک خلاصه یک صفحه ای که بیانگر دیدگاه شخصی شما باشد تهیه کنید
 • به نظر شما کدام جنبه از تدوین استراتژی ها بیشترین وقت را می گیرد؟ چرا؟
 • چرا اغلب تدوین استراتژی را مشکل ترین مرحله می نامند؟
 • چرا در مدیریت استراتژیک این موضوع اهمیت دارد که قضاوت های شهودی را با تجزیه و تحلیل های علمی در هم می آمیزند؟
 • درباره اهمیت یک ماموریت رسمی توضیح دهید؟
 • رابطه بین هدف های بلند مدت ، استراتژی ها و سیاست ها را بیان کنید
 • چرا چنین فکر می کنید که برخی از مدیران به هنگام تصمیم گیری از روش مدیریت استراتژیک استفاده نمی کنند؟
 • درباره اهمیت بازخور نمودن نتایج در الگوی مدیریت استراتژیک بحث کنید.
 • استراتژیست ها چگونه می توانند اطمینان کامل به دست آورند که استراتژی ها به شیوه ای اثربخش به اجرا در خواهند آمد.
 • یک رویداد سیاسی نام ببرید که به تازگی توانسته است استراتژی های کلی یک سازمان را تغییر دهد
 • رقبای اصلی دانشکده یا دانشگاه شما کدامند ؟ نقاط قوت و ضعف آنها را برشمارید؟ چه استراتژی هایی دارند؟ در مقایسه با دانشکده شما ، این سازمان ها چه اندازه موفق هستند؟
 • آیا اصول، مفاهیم و روش های مدیریت استراتژیک می تواند برای فعالیت های خارجی) به اندازه فعالیت های محلی داخلی ( مفید واقع شوند؟ پاسخ خود را توضیح دهید
 • اگر به هنگام تصمیم گیری از روش مبتنی بر مدیریت استراتژیک استفاده شود، به نظر شما نقاط ضعف، کاستی ها یا خطر های این روش کدامند؟
 • ….

پاسخ سوالات مدیریت استراتژیک دیوید قسمت دوم

 • در مقایسه با یک سازمان بزرگ،تدوین استراتژی برای یک شرکت کوچک چه تفاوتی دارد؟تدوین استراتژی برای یک سازمان انتفاعی، در مقایسه با یک سازمان غیر انتفاعی،چه تفاوتی دارد؟
 • برای موارد زیر نمونه هایی بیان نمایید: رسوخ در بازار ،توسعه بازار و توسعه محصول.
 • برای موارد زیر نمونه هایی بیان نمایید: استراتژی یکپارچگی عمودی به بالا،یکپارچگی عمودی به پایین و یکپارچگی افقی.
 • برای موارد زیر چند نمونه ارائه نمایید: استراتژی مبتنی بر تنوع همگون،تنوع ناهمگون،تنوع افقی.
 • چند نمونه برای موارد زیر ارائه نمایید: مشارکت، کاهش، واگذاری و انحلال.
 • به مقاله های مرتبط با این فصل مراجعه کنید. پس از خواندن این مقاله ها یک گزارش 5 دقیقه ای، به صورت شفاهی، درباره موضوعی که مطالعه کرده اید، ارائه نمایید.
 • آیا فکر می کنید بلعیدن شرکت (از روی عداوت و دشمنی) یک عمل خلاف اخلاق است؟چرا ؟ 
 • نقاط قوت و ضعف (تنوع بخشیدن به فعالیت ها) را برشمارید.
 • نقاط قوت و ضعف (استراتژی یکپارچگی) را برشمارید.
 • تفاوت کاربرد مدیریت استراتژیک در سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی را بیان نمایید.
 • کاربرد چندین استراتژی به صورت همزمان معقول نیست. چرا ؟
 • اصل (زنجیره ارزش) ارایه شده به وسیله پورتر را بیان نمایید.
 • ساز و کارهای مربوط به (خریدهای استقراضی) را شرح دهید.
 • تحقیقی به نام (مزیت رقابتی کشورها) به وسیله پورتر ارایه شده است.کاربردهای آن را بیان نمایید.
 • با حروف (www.checkmateplan.com) وارد شبکه اینترنت شوید و از نرم افزاری به نام (برنامه ریزی استراتژیک) checkmate استفاده کنید.مزایای این نرم افزار را برشمارید.
 • سایر سوالات به همراه جواب در فایل خریداری شده موجود است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225