عنوان پروژه: مدل فرآيند ارتباطی برای درس تبلیغ برند

فرمت: pdf ،Word

http://modir3-3.ir/images/tarikh.png تعداد صفحات: 4 صفحه

http://modir3-3.ir/images/%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF.jpg

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ارتباط برند

ارتباط برند ترکیبی از فعالیت‌هایی مانند تبلیغات، رسانه‌های اجتماعی و نظرات است که برای ارتباط با مشتریان استفاده می‌شود. هر بار که یک مشتری یا مشتری بالقوه با یک برند خاص تعامل برقرار می کند، ارتباط برند صورت می گیرد. این می تواند به معنای دیدن یک لوگو به صورت آنلاین یا ثبت نام در یک خبرنامه باشد. ارتباط به معنای فرآیند انتقال پیام به گیرنده به منظور دریافت پاسخ است. فرآیند ارتباط شامل تمام عناصری است که در ایجاد، انتقال، دریافت و تفسیر معنا از یک طرف به طرف دیگر وارد می شود. فرآیند ارتباط بخشی از هر برنامه تبلیغاتی یا بازاریابی است. زمانی که بازاریاب می خواهد به مخاطب اطلاع دهد که کالا یا خدمتی دارد که می تواند فروخته شود، پیام را ساخته و برای مشتری یا مشتریان احتمالی ارسال می کند.

مراحل درگیر در فرآیند ارتباطات بازاریابی عبارتند از: 1. فرستند 2. کد گذاری 3. پیام 4. رسانه 5. رمزگشایی 6. گیرنده 7. پاسخ 8. بازخورد.

فرستنده: به شرکت بازاریابی اشاره دارد که پیام را منتقل می کند.

کد گذاری: قبل از ارسال پیام، باید آن را رمزگذاری شود. قرار دادن افکار، ایده ها یا اطلاعات به شکل نمادین رمزگذاری نامیده می شود. رمزگذاری تفسیر صحیح پیام توسط گیرنده را که اغلب مشتری نهایی است تضمین می کند. 

پیام: پیام ممکن است شفاهی یا غیرکلامی، شفاهی، نوشتاری یا نمادین باشد. یک پیام حاوی تمام اطلاعات یا معنایی است که فرستنده قصد دارد منتقل کند. یک پیام بسته به کانال های ارتباطی به شکل قابل انتقال در می آید.

رسانه: کانالی که برای انتقال پیام کدگذاری شده به گیرنده مورد نظر استفاده می شود، رسانه نامیده می شود. این رسانه را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1) شخصی: این شامل تماس مستقیم بین فردی (چهره به چهره) با گروه هدف است.
۲) غیر شخصی: اینها کانال هایی هستند که پیام را بدون هیچ گونه تماس بین فردی بین فرستنده و گیرنده منتقل می کنند.

کانال‌های ارتباط غیرشخصی را می‌توان به طور کلی به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:
الف) رسانه های چاپی: روزنامه ها، مجلات، پست های مستقیم و غیره.
ب) رسانه های الکترونیکی: رادیو و تلویزیون.

رمزگشایی: فهم مخاطب از پیام رادر بر میگیرد

گیرنده: این مخاطب یا مشتریان هدف هستند که پیام را از طریق خواندن، شنیدن یا دیدن دریافت می کنند. تعدادی از عوامل بر نحوه دریافت پیام تأثیر می گذارد. اینها شامل وضوح پیام، علاقه ایجاد شده، ترجمه، صدای کلمات و تصاویر بصری استفاده شده در پیام است.

بازخورد: به منظور ارزیابی اثربخشی فرآیند ارتباطات بازاریابی، بازخورد از مشتریان بسیار مهم است. زمان مورد نیاز برای ارزیابی تاثیر ارتباطات بستگی به نوع تبلیغات مورد استفاده دارد. به عنوان مثال، بازخورد فوری را می توان با فروش شخصی به دست آورد، در حالی که ارزیابی اثربخشی ارتباط در صورت تبلیغات زمان بسیار بیشتری می برد.

فرآیند ارتباطات بازاریابی

فرآیند ارتباطات بازاریابی 8 عنصر اساسی

بازاریاب باید عناصر اساسی ارتباط موثر را درک کند. دو طرف در یک فرآیند ارتباطی فرستنده و گیرنده هستند. پیام و رسانه ابزارهای ارتباطی هستند، در حالی که عملکردهای ارتباطی اصلی عبارتند از رمزگذاری، رمزگشایی، پاسخ و بازخورد.

آگهی ها:

  1. منبع یا فرستنده یا ارتباط دهنده
  2. رمزگذاری (قرار دادن فکر یا ایده به شکل نمادین)
  3. پیام (مجموعه ای از نمادها برای انتقال)

آگهی ها:

  1. رسانه (مسیری که پیام از طریق آن حرکت می کند) از فرستنده به گیرنده.
  2. رمزگشایی (تخصیص معانی به نمادهای ارسال شده توسط فرستنده).
  3. گیرنده یا مخاطب یا مقصد.
  4. پاسخ (مجموعه ای از واکنش هایی که گیرنده پس از قرار گرفتن در معرض پیام دارد).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225