پروژه کلاسی خلاصه ۸ مقاله تجارت الکترونیک به همراه مقاله بیس

عنوان پروژه: خلاصه ۸ مقاله تجارت الکترونیک به همراه مقاله بیس

فرمت: pdf ،Word

http://modir3-3.ir/images/tarikh.png تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

http://modir3-3.ir/images/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%208%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9.png

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست پروژه کلاسی خلاصه ۸ مقاله تجارت الکترونیک

  • عنوان مقاله اول: شناسایی عوامل تاثیرگذار برتوسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی
  • عنوان مقاله دوم: تأثیر سرمایه اجتماعی و ایجاد دانش مشترک بر فعالیت تجاری الکترونیکی و چابکی سازمانی در پاسخگویی به بحران COVID-19
  • مقاله سوم: عوامل تاثیرگذار بر اشاعه کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های ایرانی
  • عنوان مقاله چهارم: بررسی اثر قدرت مشتری و فشارهای هنجاری بر عملکرد کسب و کار الکترونیک به واسطه شدت پذیرش کسب و کار الکترونیک
  • عنوان مقاله پنجم: عوامل زمینه ای و تأثیر عملکرد استفاده از کسب و کار الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط اندونزی
  • عنوان مقاله ششم: مدل کسب و کار الکترونیک صنعت آرایشی- بهداشتی با رویکرد حذف انبار
  • عنوان مقاله هفتم: کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه های نوظهور
  • عنوان مقاله هشتم: تأثیر کسب و کار الکترونیک بر رشد و توسعه اقتصادی

۱۱ صفحه Word و Pdf

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

در این پروژه کلاسی به بررسی ۸ مقاله معتبر از چکیده و مدل مفهومی و نتیجه گیری آن پرداخته شده است.

نتیجه گیری قسمتی از مقاله دوم پروژه:

عملکردها و فعالیتهای تجاری به دلیل فشارهای بی سابقه همه گیر COVID-19 مختل شده است. “بدون تجارت الکترونیکی، بدون کار” حداکثر بقا است که توسط همه گیر به کسب و کار تحمیل شده است. در حالی که سازمان ها برای تأمین نیازهای اضطراری مشتریان تلاش می کنند، پاسخ به فشارهای همه گیر ویروس کرونا موج جدیدی از نوآوری های تجارت الکترونیکی را آغاز کرده است. شیوع COVID-19 سازمان هایی را که از تجارت الکترونیکی به عنوان کانال ثانویه تجارت استفاده می کردند مجبور کرده است فرآیندها و فعالیت های خود را به سمت راه حل های نوآورانه تجارت الکترونیکی اولویت بندی کنند.

 

پروژه های مشابه مدیریت استراتژیک

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

134 بازدید