عنوان پروژه: بازاریابی یکپارچه درس بازاریابی

رشته تحصیلی: بازاریابی

تعداد صفحات: 12 صفحه

فرمت: Pdf ،word

حجم فایل: 244 KB

 

[stextbox id=”grey” caption=”لیست اطلاعات فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • طرح پیشنهادی برای ارتباطات بازاریابی یکپارچه اغلب حاوی نکات پیشنهادی زیر است
 • ایجاد کانال های ارجاعی تبلیغات دهان به دهان برای رونق کسب و کار
 • در مورد آخر این پاداش می تواند به یکی از اشکال چهارگانه زیر باشد
 • انتخاب کانال های ارتباط
 • مراحل طراحی ارتباط مؤثر، در بازاریابی و تبلیغات
 • شناسایی مخاطبان هدف
 • تعیین هدف های ارتباط
 • الف ) الگوی سلسله مراتب اثرها
 • ب) الگوى آیدا
 • موانع ارتباط یا سدهای ارتباطی
 • طراحی پیام
 • الف ) جذابیت‌های محتوایی
 • ب ) قالب پیام
 • انتخاب رسانه
 • نکات ویژه در مورد ارتباطات بازاریابی
 • روش برابری با رقبا
 • روش هدف و انجام کار

طرح پیشنهادی برای ارتباطات بازاریابی یکپارچه اغلب حاوی نکات پیشنهادی زیر است:

 • به حسابرسی مخارج ارتباطات در تمام سازمان بپردازید
 • مقیاس عملکرد مشترک ایجاد کنید
 • افراد ذینفع را شناسایی کنید
 • تمام نقاط تماس شرکت و کالاهای آن را شناسایی کنید
 • به تجزیه و تحلیل روندهایی _ چه داخلی و چه خارجی _که روی توانایی کار شرکت شما تاثیر دارد بپردازید
 • برای هریک از بازارهای داخلی خود برنامه کار و برنامه ارتباطی تهیه کنید
 • برای تلاش های ارتباطی تشویقی شرکت یک مدیر مسُول تعیین کنید
 • در تمام رسانه های ارتباطی موضوعات، آهنگ و کیفیت سازگار ایجاد کنید
 • فقط بازیگران تیمی را به کار گمارید
 • ارتباطات بازاریابی یکپارچه را به فرآیندهای مدیریت همچون مدیریت مشارکتی پیوند دهید

ایجاد کانال های ارجاعی تبلیغات دهان به دهان برای رونق کسب و کار

در صدها مورد مردم از دوستان، آشنایان و افراد حرفه ای درخواست توصیه می کنند. از جمله این مناسبت ها  می توان از این موارد نام برد: زمانی که شخصی به دنبال یک پزشک، برق کار، هتل، بیمارستان، وکیل، مشاوره مدیریت، کارگزار بیمه، معمار، تزئینات چی و نظایر آن است. اگر ما به توصیه کننده اعتماد و اطمینان داشته باشیم به مورد توصیه شده مراجعه می کنیم. در چنین مواردی توصیه کننده هم برای ارائه کننده خدمات، و هم برای کسی که به دنبال این خدمات بوده سودمند واقع شده است.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225