عنوان پروژه: تحليل ابزارهای بازاریابی و تبلیغاتی دستگاه pos

 فرمت: pdf

 حجم فایل: 4.18 KB

 قیمت: 5500 تومان

تحلیل کمپین تبلیغاتی دستگاه pos

فهرست مطالب موجود در فایل

_ کميته بازاريابي و تبليغات

_ ویژگی محصول و خدمات

_ مزیت رقابتی و ارزش های پیشنهادی

_ ادعاها و وعده های محصول و خدمت

_ دلایل اصلی انتخاب محصول توسط مشتری

_ اهداف بازاریابی و فروش

_ وضعیت بازار

_ نوع مشتریان بازار هدف

_ ویژگی مشتریان

_ رقبا و ادعاهای تبلیغاتی

_ اهداف و قالب تبلیغات

_ رسانه های مورد نظر

_ سایر ابزارهای پیشنهادی

_ اجرای تبلیغات و ارتباطات

_ شاخص های ارزیابی اثربخشی تبلیغ

_ ملاحضات اجرایی

7 صفحه pdf

تاریخچه شرکت

در این پروژه کلاسی ما به بررسی کمپین تبلیغاتی می پردازیم و محصول و نوع خدمات آن را معرفی و مزیت رقابتی و رزش های پیشنهادی محصول را ذکر خواهیم کرد. و در ادامه ادعاهای تبلیغاتی محصول و دلایل اصلی انتخاب آن را از سوی مشتری ذکر خواهیم نمود. همچنین اهداف بازاریابی و فروش و نوع مشتریان بازار هدف نیز در پروژه مشخص می گردد. رقبا و ادعاهای تبلیغاتی آن نیز بررسی و رسانه های مورد استفاده نیز مشخص می گردد و …

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

تماس با سایت مدیر 123