عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت ادوبی

سال انتشار مدیریت استراتژیکصفحات: 5 صفحه

فرمت: Word ،Pdf

حجم فایل: 2.455 KB

 

 

تعریف بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار (BMC) یک ابزار مدیریت استراتژیک برای تعریف سریع و آسان یک ایده یا مفهوم تجاری است. این یک سند یک صفحه ای است که از طریق عناصر اساسی یک تجارت یا محصول کار می کند و یک ایده را به روشی منسجم ساختار می دهد.

بوم مدل کسب و کار یک الگوی مدیریت استراتژیک است که برای توسعه مدل‌های تجاری جدید و مستندسازی مدل‌های موجود استفاده می‌شود. این یک نمودار عناصری ارائه می‌کند که ارزش پیشنهادی یک شرکت یا محصول، زیرساخت‌ها، مشتریان و امور مالی را توصیف می‌کند.

هدف از بوم مدل کسب و کار چیست؟

به غیر از ارائه یک نمای کلی از مدل کسب و کار، این بوم ها شرکت ها را قادر می سازند تا استراتژی خود را تجسم و تجزیه و تحلیل کنند. این شامل به‌روزرسانی مدل در حین تکامل شرکت، مانند تغییرات در بازار، جریان‌های جدید یا توسعه است. بوم مدل کسب و کار منبع مرکزی و مشترک دانش را فراهم می کند که از طریق آن هر بخش می تواند ورودی منحصر به فرد خود را از حوزه های مربوطه اضافه کند. این الگویی است که کسب و کار را تعریف می کند. به ویژه نحوه تعامل هر بخش با بخش های دیگر. به عنوان مثال، درک ارزش پیشنهادی، مشتری هدف و کانال هایی که از طریق آنها درگیر هستند، همه باید با هم تحلیل شوند.

روش دیگر، بوم مدل کسب و کار می تواند توسط سازمان ها برای برنامه ریزی، ارزیابی یا اجرای مدل های جدید به طور کلی استفاده شود. به این ترتیب، بوم موارد ضروری کلیدی را برجسته می کند و تضمین می کند که هیچ عامل حیاتی فراموش نمی شود. اگر بوم ناقص باشد، استراتژی مربوطه نیز ناقص است.

پروژه اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار برای سامانه ۱۱۸

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

1- بخش بندی مشتریان
2- ارزش پیشنهادی
3- کانالهای توزیع
4- ارتباط با مشتریان
5- جریان های در آمدی
6- منابع کلیدی
7- فعالیت های کلیدی
8- شرکای کلیدی
9- ساختار هزینه ها

5 صفحه Word وPDF

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225