عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت ساپکو

سال انتشار: 2017

فرمت: PDF

حجم فایل: 668 KB

قیمت: 2500 تومان

 

پروژه برنامه ریزی استراتژیک حوزه منابع انسانی

فهرست مطالب موجود در فایل

استراتژی های شرکت ساپکو، استراتژی سطح رقابتی و مدیریت منابع انسانی، ساپکو در یک نگاه، ماموریت شرکت ساپکو، چشم انداز شرکت ساپکو، ارزش های شرکت ساپکو، ارزیابی عوامل داخلی، ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلیو خارجی، شناسایی و اولویت بندی ذینفعان، تحلیل ذینفعان، استراتزی و اهداف بلند مدت شرکت ساپکو، ادهاف استراتژیک منابع انسانی شرکت، ماتریس SWOT شرکت برای استخراج استراتژی های حوزه منابع انسانی، کارت امتیازی شرکت برای هریک از استراتژی های شرکت

25 صفحه Pdf

تاریخچه شرکت

چشم انداز شرکت ساپکو

بزرگترین تامین کننده قطعات و مجموعه های خودرو در منطقه با کسب سهم بازار جهانی قطعات OEM خودرو تا سال 1404

لیست مدیریت استراتژیک شرکت هاجهت مشاهده لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها کلیک نمایید

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

تماس با سایت مدیر 123