عنوان پروژه: بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع دیجی کالا

فرمت: Word & PDF

حجم فایل: 350 KB

تعداد صفحه تعداد صفحات: 14 صفحه

25000 تومان – خرید فایل

 

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7.pngمدیریت استراتژیک دیجی کالا

فهرست مطالب موجود در فایل

فهرست فایل رویکرد بخش بندی بازار دیجی کالا

 • مقدمه
 • دیجی کالا
 • وب سایت شرکت دیجی کالا
 • انواع بخش بندی بازار
 • متغیرهای جغرافیایی
 • متغیرهای جمعیت‌شناختی
 • عوامل روان‌شناختی
 • عوامل رفتاری
 • اين شرکت از کدام يك از رويكردهاي بخش بندي بازار استفاده مي کند؟
 • به نظر شما کدام يك از رويكردهاي بخش بندي بازار بهترين رويكرد براي اين محصول است؟
 • چرا اين رويكرد را به ديگر رويكردها ترجيح مي دهيد؟
 • دو بازار هدف برتر براي اين محصول انتخاب کنيد و توضيح دهيد چرا اين بازارها جذابيت دارند؟
 • اين شرکت چگونه محصولاتش را موقعيت يابي مي کند؟ پيشنهاد شما چيست؟
 • اين شرکت از چه برنامه هايي براي ارتباط بهتر با مشتري استفاده مي کند؟ پيشنهاد شما چيست؟
 • اين شرکت از چه عناصر آميخته ترفيعي استفاده مي کند؟ پيشنهاد شما چيست؟
 • تبلیغات
 • پیشبرد فروش
 • روابط عمومی
 • پیشنهاد شما به کدام نوع از آمیخته ترفیع می باشد؟

توضیحات

رویکرد بخش بندی بازار دیجی کالا

در این پروژه به این موضوع پرداخته می شود که شرکت دیجی کالا از چه نوع بخش بندی برای خود استفاده می کند و یک نوع محصول از سایت دیجی کالا بعنوان نمونه در نظر گرفته شده و انواع بخش بندی مناسب برای آن محصول تشریح شده است. در ادامه نیز آمیخته های ترفیع مناسب برای محصولات سایت تشریح شده و به سوالاتی که در فهرست بالا نوشته شده است پاسخ داده شد.

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

پروژه های آماده مدیریت استراتژیک سفارش پروژه مدیریت استراتژیک

پشتیبانی سایت: 09120323225