عنوان پروژه: مثال تبلیغاتی برای اصول انسداد، زمینه و سادگي

فرمت: Word ،Pdf

http://modir3-3.ir/images/tarikh.png تعداد صفحات: 4 صفحه

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A.png

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروژه بازایابی مثال تبلیغاتی برای اصول انسداد، زمینه و سادگي

  • اصل انسداد
  • اصل زمینه
  • اصل سادگی
  • دو تبليغ چاپي را انتخاب و آنها را نشانه شناسي كنيد.
  • مرکز اهدای خون بیمارستان ملی دانشگاه
  • لیمو سبک کوکاکولا

4 صفحه word و Pdf

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

اصل انسداد

اصل انسداد بیان می کند که مصرف کنندگان تمایل دارند که یک تصویر ناقص را به عنوان تصویر کامل درك کنند. معنی آن این است که ما تمایل به پر کردن فضا هاي خالی بر اساس تجربیات قبلی خود هستند.

اصل تصویر زمینه

قانون تصویر زمینه بر اساس رابطه میان شی و فضای مجاور آن بنا شده است. این اصل را گاهی فضای مثبت و منفی نیز می نامند، مثبت به شی اطلاق شده و منفی به فضای دربرگیرنده شی اطلاق می شود. این اصل به تصویر عمق می دهد، و به عنوان قاعده بنیادی ای در اکثر طراحی ها در نظر گرفته می شود. تصویر به بیش از شکل اشاره دارد و حتی نوشته به عنوان تصویر در نظر گرفته می شود. تصویر زمینه زمانی می تواند به صورت خلاقانه مورد استفاده قرار بگیرد که تصویر و زمینه همزمان هر دو اشکال قابل تمیز باشند.

اصل بنيادين ادراک بصري است که ما را در خواندن يک ساختار تصوير پردازي شده ياري مي‌ رساند. خوانش يک تصوير با توجه به تضاد ميان شکل و زمينه است که ممکن مي‌ شود. در يک تصوير پردازي، آنچه قابل تشخيص است و بيشتر به آن پرداخته می شود شکل، و مابقي زمينه نام دارد. به عبارتي ديگر آنچه توجه ما را بيشتر جلب مي‌کند شکل و غير از آن، زمينه است.

پروژه های مشابه مدیریت استراتژیک

 

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225