پروژه اصول انسداد، زمینه و سادگی

عنوان پروژه: مثال تبلیغاتی برای اصول انسداد، زمینه و سادگی

فرمت: Word ،Pdf

http://modir3-3.ir/images/tarikh.png تعداد صفحات: ۴ صفحه

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A.png

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروژه بازایابی مثال تبلیغاتی برای اصول انسداد، زمینه و سادگی

  • اصل انسداد
  • اصل زمینه
  • اصل سادگی
  • دو تبلیغ چاپی را انتخاب و آنها را نشانه شناسی کنید.
  • مرکز اهدای خون بیمارستان ملی دانشگاه
  • لیمو سبک کوکاکولا

۴ صفحه word و Pdf

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

اصل انسداد

اصل انسداد بیان می کند که مصرف کنندگان تمایل دارند که یک تصویر ناقص را به عنوان تصویر کامل درک کنند. معنی آن این است که ما تمایل به پر کردن فضا های خالی بر اساس تجربیات قبلی خود هستند.

اصل تصویر زمینه

قانون تصویر زمینه بر اساس رابطه میان شی و فضای مجاور آن بنا شده است. این اصل را گاهی فضای مثبت و منفی نیز می نامند، مثبت به شی اطلاق شده و منفی به فضای دربرگیرنده شی اطلاق می شود. این اصل به تصویر عمق می دهد، و به عنوان قاعده بنیادی ای در اکثر طراحی ها در نظر گرفته می شود. تصویر به بیش از شکل اشاره دارد و حتی نوشته به عنوان تصویر در نظر گرفته می شود. تصویر زمینه زمانی می تواند به صورت خلاقانه مورد استفاده قرار بگیرد که تصویر و زمینه همزمان هر دو اشکال قابل تمیز باشند.

اصل بنیادین ادراک بصری است که ما را در خواندن یک ساختار تصویر پردازی شده یاری می‌ رساند. خوانش یک تصویر با توجه به تضاد میان شکل و زمینه است که ممکن می‌ شود. در یک تصویر پردازی، آنچه قابل تشخیص است و بیشتر به آن پرداخته می شود شکل، و مابقی زمینه نام دارد. به عبارتی دیگر آنچه توجه ما را بیشتر جلب می‌کند شکل و غیر از آن، زمینه است.

پروژه های مشابه مدیریت استراتژیک

 

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

 

17 بازدید