عنوان پروپوزال: بررسی رابطه هوش، فرهنگ و تعهد سازمانی نقش واسطه سلامت روانی کارکنان شرکت دیجی کالا

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 30 صفحه

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مسأله
 • فرضیه های تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • مدل مفهومی
 • سؤالات تحقیق
 • سؤال اصلی
 • سؤال‌های فرعی بیان مسأله
 • روش تحقیق
 • نوع تحقیق براساس روش
 • شیوه‌ها و ابزارها و منابع مورد استفاده
 • استفاده از منابع علمی کتابخانه‌ای
 • استفاده از پایگاه‌ها و نشریات علمی شبکه جهانی اینترنت
 • استفاده از پرسشنامه
 • مراحل تحقیق
 • شیوه ها و ابزار گردآوری اطلاعات و تحلیل اطلاعات
 • پرسشنامه
 • منابع (داخلی و خارجی)

مختصری از توضیحات

پروپوزال منابع انسانی

هوش هیجانی

پروپوزال بررسی رابطه هوش، فرهنگ و تعهد سازمانی : عمدتاً در رابطه با مفهوم هوش هیجانی دو نوع درک وجود دارد، یکی توانایی عاطفی است که توسط سالووی و مایر گفته می شود و دیگری توانایی ترکیبی است که توسط گلمن نشان داده شد، آن اینکه هوش هیجانی ترکیبی از شخصیت و توانایی است (ژان، 2012). روانشناس آمریکایی، سالووی و مایر (1990) اولین بار مفهوم هوش هیجانی را مطرح كردند. آنها فکر می کنند که هوش هیجانی بخشی از هوش اجتماعی است که به عنوان توانایی افراد برای نظارت بر احساسات خود و دیگران و توانایی تشخیص احساسات و استفاده از اطلاعات عاطفی برای هدایت تفکر و رفتار تعریف می شود و هوش هیجانی نیز شامل می شود.

سه نوع توانایی: توانایی ارزیابی احساسات و ابراز احساسات، توانایی تنظیم هیجان و توانایی استفاده از احساسات برای حل مشکلات. این تئوری مورد بازنگری قرار گرفت و سرانجام مدل هوش هیجانی چهاربعدی، از جمله شناخت احساسات، ادغام احساسات، درک احساسات و مدیریت احساسات تشکیل شد.

پروپوزال هوش هیجانی فوق متشکل از 6 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی می باشد با هدف بررسی رابطه هوش، فرهنگ و تعهد سازمانی نقش واسطه سلامت روانی طراحی شده است. پرسشنامه به پیوست فایل است. همچنین پروپوزال همراه با مدل مفهومی می باشد.

پروژه های مرتبط

….

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

مطالب مرتبط