Mعنوان پروپوزال: بررسی نقش برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند با نقش میانجی ارزش ویژه برند جهانی

O رشته تحصیلی: بازاریابی

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: 30 صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

مدل مفهومی: دارد

123 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال نقش برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلي
 • اهداف فرعي
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعي
 • فرضيه‏ هاي پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاريف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ي آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • به همراه مقاله بیس 2020

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

برند شخصی به عنوان هویتی منحصر به فرد که علاقه به برند را می رساند

پروپوزال برند ستارگان ورزشی: طبق نظریه برند فرهنگی، برندها به طور اجتماعی ساخته می شوند و توسط مصرف کنندگان و مشارکت تجاری توسعه معناداری پیدا می کنند. مشهوریت را می توان به دلیل تأثیر تبلیغاتی و ارزش سودآوری به عنوان یک دارایی نامشهود مهم در نظر گرفت. تئوری مطابقت نشان می دهد که خصوصیات شخصی و انتقال معنای فرهنگی یک تأییدکننده تأثیر چشمگیری در تایید شهرت دارد. برای ایجاد نام های جهانی و دستیابی به سهم بازار، برندهای ورزشی بازار ویژه ای را به نام ستاره های ورزشی ارائه داده اند. نکته مهم در روند رشد نایک، استخدام مایکل جوردن به عنوان سخنگوی برند بود. نایک ابتدا یک جفت کفش به نام جوردن روانه بازار کرد که منجر به معرفی آرم کلاسیک «جامپمن» شد.

در استفاده از برند شخصی مایکل جردن، نایک حتی آرم “swoosh” خود را بر روی این کفش ها نادیده گرفت و نماد شخصی جردن را به عنوان هویت اصلی برند برجسته کرد. اگرچه استراتژی های ارتباطی مناسب برند برای ایجاد آگاهی از برند و ارزش ویژه برند ضروری است، اما اثرات برندهای شخصی به صورت تجربی آزمایش نشده است. بنابراین، این مطالعه برندهای شخصی افراد مشهور را در نظر می گیرد، که یک مفهوم حیاتی است و به این معنی است که شخص برای ارتقا هویت شخصی یا شهرت خود، اقدامات مربوط به خرید برند را در پیش می گیرد. چوپان (2005) برند تجاری شخصی را فعالیت های مختلفی توصیف کرد که افراد برای معروف ساختن خود شروع می کنند. تحقیقات فعلی نشان می دهد که حمایت های “ورزشکاران جهانی” در افزایش یادآوری نام تجاری، تصویر برند و قصد خرید مصرف کنندگان بسیار قدرتمند است.

ارزش ویژه برند جهانی

ارزش ویژه برند دارایی اصلی برای حفظ مزیت رقابتی شرکت ها است و می تواند فرصت هایی را برای گسترش فراهم کند یا موانعی را برای ورود به رقابت ایجاد کند. برندهای جهانی برندهایی هستند که از نام های تجاری مشابه، استراتژی های موقعیت یابی و نمونه کارهای بازاریابی در بیشتر بازارهای هدف خود استفاده می کنند. مطالعات قبلی حاکی از آن بود که مصرف کنندگان برندهای جهانی را به رقیب برندهای محلی ترجیح می دهند. برندهای جهانی به توسعه سلیقه ها و نیازهای مشابه در بین مصرف کنندگان در سراسر جهان کمک می کنند، که می تواند از نظر دامنه و مقیاس صرفه جویی کند، هزینه های زمان استراتژی های محلی سازی را کاهش دهد و زمان طراحی را به بازار تسریع کند. بنابراین، برخی از محققان ارزش ویژه برند جهانی را به عنوان بعد تجاری جهانی توصیف کرده اند.

این محققان بر این باورند که ویژگی های کلی وجود دارد که مصرف کنندگان را بر آن دارد تا برندهای جهانی را به برندهای محلی در کشورهای مختلف ترجیح دهند.

مروری بر ادبیات موجود نشان می دهد که کیفیت درک شده و اعتقاد به شهروند برند جهانی بیشترین ابعاد ارزش جهانی برند هستند. از یک طرف، هولت و همکاران (2004) اشاره کرد که تغییر در تفسیر سیگنال های کیفیت در ترجیح برند جهانی مصرف کنندگان تا 44٪ است، که نشان می دهد کیفیت درک شده یکی از عناصر مهم ارزش ویژه برند جهانی است. در بازارهای در حال ظهور، مصرف کنندگان هم به دلیل سیگنال های کیفیت و هم به دلیل سیگنال های هویت شخصی، برندهای جهانی را خریداری می کنند. از طرف دیگر، سرمایه فرهنگی قابل درک برندهای جهانی منبع مهمی است که مصرف کنندگان برای ساختن هویت خود از آن استفاده می کنند، که می تواند تقویت و ارزش شخصی خود را برای آنها فراهم کند.

مدل مفهومی پروپوزال برند ستارگان ورزشی

پروپوزال نقش برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

توضیحات پروپوزال برند ستارگان ورزشی

پروپوزال فوق با هدف بررسی نقش برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند با نقش میانجی ارزش ویژه برند جهانی طراحی شده است که متشکل از 12 فرضیه یک فرضیه اصلی و 11 فرضیه فرعی می باشد همراه بامدل مفهومی می باشد. پرسشنامه نیز به پیوست فایل می باشد.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

مطالب مرتبط