عنوان پروپوزال: عوامل موثر بر نگرش و تمایل به خرید نام های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت بازگانی (بازاریابی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

√ مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال عوامل موثر تمایل خرید نام تجاری لوکس

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش 
 • مدل مفهومی پژوهش
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی پژوهش
 • اهداف کاربردی تحقیق
 • سوالات پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعریف واژه های و اصطلاحات تخصصی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال عوامل موثر تمایل خرید نام تجاری لوکس

پروپوزال برند لوکس: نگرش ها را نمی توان به طور مستقیم مشاهده کرد. لذا محققان باید در تعیین نگرش مصرف کننده آن را توسط روش هایی اندازه گیری کنند. از نظر مصرف کنندگان، نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی می تواند تحت تاثیر سوابق باشد. براساس شواهد تحقیقات قبلی، سابقه نگرش می تواند به دو گروه یعنی عوامل اجتماعی و عوامل شخصیتی تقسیم شود. عوامل اجتماعی از جمله حساسیت های هنجاری و اطلاعاتی در نفوذ به اجتامع است.

پروپوزال برند لوکس

نفوذ اجتماعی منعکس کننده رفتار مصرف کننده است (انگ و همکاران2001). دو شکل حساسیت مصرف کننده، حساسیت اطلاعات و حساسیت هنجاری است. حساسیت اطلاعاتی اشاره به تصمیم گیری برای خرید توسط مصرف کنندگان بر اساس نظر کارشناسان است. در حالی که فرد مستعد بر اساس انتظارات دیگران تحت تاثیر قرار گیرد.

ارزش آگاهی به عنوان یک نگرانی برای پرداخت قیمت پایین و هزینه کمتر تعریف می شود در حالی که انتظار کیفیت خاص را دارند(فائو و تک 2009). رابطه معنی داری بین سطح مصرف کننده با ارزش آگاهی  و احتمال خرید نام تجاری لوکس تقلبی وجود دارد و نشان می دهد که مصرف کنندگان آگاه ارزش محصول را ارائه شده را می دانند که به عنوان یک محصول تقلبی است.

قصد خرید به تمایل افراد به خرید محصول یا کالایی را قصد خرید گویند.

پروپوزال های آماده سایت

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط