پروپوزال تبیین رابطه ای تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی با نقش واسطه ای بازاریابی ویروسی در خرید اینترنتی

Mعنوان پروپوزال: تبیین رابطه ای تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی با نقش واسطه ای بازاریابی ویروسی در خرید اینترنتی

O رشته تحصیلی: تجارت الکترونیک، بازاریابی

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۱۶ صفحه

123 فرمت: Pdf ،Word

 

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • سابقه تحقیقات (داخلی و خارجی)
 • اهداف
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش شناسایی تحقیق
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • اعتبار و روایی پرسشنامه
 • محدوده تحقیق
 • الف ) قلمرو موضوعی تحقیق
 • ب) قلمرو زمانی تحقیق
 • قلمروزمانی پژوهش
 • ج) قلمرو مکانی تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری، تعیین اندازه
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فرایند تحقیق را به صورت فلو چارت گام به گام ترسیم
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
 • سازمانهایی که در انجام پژوهش همکاری
 • فهرست منابع و ماخذ

بیان مساله

امروزه اینترنت به بستری گسترده برای انجام معاملات تجاری و بازاریابی شرکت ها تبدیل شده است. تجارت الکترونیک، یکی از دستاوردهای نوین عصر اطلاعات، تجارت جهانی را بسیار تغییر داده، قواعد بازی را دگرگون کرده و مزیت های شگفت آوری را در شیوه های انجام کسب و کار ایجاد کرده است (لطیفی و  مومن و کاشانی، ۱۳۸۱).

یکی از ویژگی های مهم تجارت الکترونیکی، روان سازی روش های فعالیت و کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. بررسی ها نشان می دهد به کارگیری تجارت الکترونیک، ۶۷ تا ۱۵ درصد صرفه جویی در هزینه های فعالیت های مختلف ایجاد می کند (رحمان سرشت و جعفرپور، ۱۳۸۸). همچنین تجارت الکترونیک مزایای بسیاری برای مشتریان فراهم می آورد از جمله افزایش قدرت انتخاب مشتریان، امکان خرید بیست و چهار ساعته و دسترسی سریع مشتریان به اطلاعات مورد نیاز (خدادحسینی و همکاران، ۱۳۸۸). در این پژوهش برای اولین بار بعد جدیدی برای سنجش تاثیر میزان خریدی اینترنتی اضافه شده است؛ این متغیر بازاریابی ویروسی می باشد. بازاریابی ویروسی نوعی انتقال دهان به دهان پیام توسط افراد است که از این طریق برخی از پیام های بازاریابی مربوط به شرکت، برند و یا محصولات شرکت از طریق ابزارهای رسانه ای عمومی غالباً اینترنت در سطح گسترده ای بین عموم جامعه منتشر می شود (کاپلان و هانلین، ۲۰۱۱).

هدف اصلی محقق در این پژوهش بررسی این مورد است که آیا بازاریابی ویروسی نقش واسطه ای در تبیین ارتباط بین تاثیر تبلیغات الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی دارد؟

فرضیه اصلی

بین تبلیغات الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی به واسطه بازاریابی ویروسی با خرید اینترنتی رابطه معناداری وجود دارد.

 فرضیه های فرعی

 • بین تبلیغات الکترونیکی از طریق بازاریابی ویروسی با خرید اینترنتی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین بازاریابی الکترونیکی از طریق بازاریابی ویروسی با خرید اینترنتی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین تبلیغات الکترونیکی با بازاریابی ویروسی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین بازاریابی الکترونیکی با بازاریابی ویروسی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین بازاریابی ویروسی با خرید اینترنتی رابطه معناداری وجود دارد.

 

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

367 بازدید