عنوان پروپوزال: بررسی گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 25 صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 35500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

پروپوزال بررسی گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات

امروزه، چگونگی تبدیل شدن به صادر کننده‌ی موفق، اهمیت بسیاری پیدا کرد است. برخی پژوهش های مربوط به مقاله های پرایش کارآفرینی، نگرش مدیر برای اتخاذ استراتژی‌ های پر ریسک، مانند استراتژی‌ های در جهت صادرات را مطرح می‌کنند. اما آیا ممکن است نگرش مدیر عامل نسبت به کار آفرینی، برای دستیابی به عملکرد بهتر صادرات شرکت های کوچک و متوسط کافی باشد؟

فرضیات بررسی گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات

جهت گیری کار آفرینی شدت صادرات را در شرکت های کوچک و متوسط افزایش می دهد، اما برای ارائه یک تصویر کامل تر از این رابطه ضروری است.
توانایی یادگیری سازمانی (OLC) و نوآوری، روابط بین جهت گیری کار آفرینی و شدت صادرات را متمایز می کند.
جهت گیری کار آفرینی، یک نگرش مدیریتی است که باعث افزایش صادرات می شود، در حالی که مدیران نیز در تلاش برای یادگیری سازمانی و نوآوری هستند.
مدیران باید با توجه به ابعاد یادگیری سازمانی، آزمایش، ریسک پذیری، تعامل با محیط زیست، گفت و گو و تصمیم گیری مشارکتی توجه کنند تا یادگیری برای نوآوری و همچنین صادرات مفید باشد.

پروپوزال فوق متشکل از 5 فرضیه و 4 متغیر همراه با مدل و مقاله بیس آن می باشد که در فایل پروپوزال تمامی متغیرها تعریف و تشریح کامل گردیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط