عنوان پروپوزال: بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کارکنان با رضایت زناشویی آنان مطالعه موردی: کارکنان متاهل اداره تعاون استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 14 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 12500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف کلی
 • اهداف جزئی
 • اهداف کاربردی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • پرسش های پژوهش
 • پرسش اصلی
 • پرسش های فرعی
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • تعاریف متغیرها
 • تعریف مفهومی
 • تعریف عملیاتی
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع)
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

درمان­‌های مربوط به رضایت زناشویی بر فرآیندهای تعاملی موجود میان زوجین، تمرکز دارد. حوزه مشاوره­ زناشویی در خانواده‌درمانی بر این مفهوم تکیه دارد که مسائل و مشکلات ایجاد شده به همان میزانی که حاصل کشمکش­‌های درون‌فردی هستند، نتیجه تعارضات بین‌فردی نیز می­‌باشند و نیاز است که با بهبود مهارت­‌های ارتباطی که منجر به رضایتمندی بیشتر می­‌شود، به این موارد، نگاهی ویژه داشت. در حقیقت زوجین باید در برخی حوزه‌­ها دست به سازش بزنند و می‌­توانند نحوه­ حل اختلافات و چگونگی اجتناب از گسترش تعارض را به یکدیگر بیاموزند.

رضایت زناشویی: وینچ معتقد است رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت موجود و وضیعت مورد انتظار است. طبق تعریف مذکور رضایت­زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت­بخشی است که زن و شوهر از جنبه­های مختلف روابط زناشویی خود دارند (اکبری و همکاران، 1391).

ویژگی ­های شخصیت: در میان تعاریف ارائه شده از شخصیت برخی به جنبه های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی شخصیت، برخی به عکس العمل های رفتاری و مشهود، برخی دیگر به فرآیندهای ناهشیار رفتار آدمی و گروهی نیز به روابط متقابل افراد با یکدیگر و نقش هایی که در جامعه بازی می کنند توجه نموده و شخصیت را بر همان مبنا تعریف کرده اند. بنابراین دامنه و گستره ی تعاریف از فرآیندهای درونی ارگانیسم تا رفتارهای مشهود ناشی از تعادل افراد در نوسان است.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال