پروپوزال بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش مطالعه موردی کارکنان بانک سامان

عنوان پروپوزال: بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش مطالعه موردی کارکنان بانک سامان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و مدیریت دانش

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۶ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ادبیات موضوعی تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه خارجی
 • پیشینه داخلی
 • مدل مفهومی تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • جنبه نوآوری تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

سازمان یادگیرنده

پروپوزال رفتار شهروندی سازمانی: قبل از بحث در مورد رابطه مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده باید به تفاوت دو مفهوم «سازمان یادگیرنده» و «یادگیری سازمانی» توجه کنیم. یادگیری سازمانی و سازمان ‌یادگیرنده‌ دو مفهوم‌ متفاوت‌اند، به‌ این‌ معنی که اولی به‌ فعالیت های (فرآیندهای) خاصی در داخل سازمان‌ اشاره‌ می کند، در حالی که‌ دومی نوع‌ خاصی از سازمان‌ است‌.

در بحث‌ از سازمان‌ یادگیرنده‌ تمرکز ما بر چیستی است. سیستم‌ها، اصول‌ و ویژگی های سازمان هایی را که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ هویت‌ جمعی، شروع به یادگیری کرده و اقدام‌ به‌ تولید می کنند، مورد بررسی قرار می دهیم‌. از طرف‌ دیگر یادگیری سازمانی به‌ چگونگی وقوع‌ یادگیری سازمانی به‌ معنی مهارت ها و فرآیندهای ساخت‌ و بهره‌گیری از دانش‌، اشاره‌ دارد. در این‌ معنی، یادگیری سازمانی تنها یک‌ بعد یا عنصر از سازمان‌ یادگیرنده‌ است (مارکوردت، ۱۹۹۵).

در تعریف‌ سیستماتیک‌، یک‌ سازمان‌ یادگیرنده‌ سازمانی است‌ که‌ با قدرت‌ و به‌ صورت‌ جمعی یاد می گیرد و دائماً خودش‌ را به‌ نحوی تغییر می دهد که‌ بتواند با هدف‌ موفقیت‌ مجموعه‌ سازمانی به‌ نحو بهتری اطلاعات‌ را جمع‌آوری، مدیریت‌ و استفاده‌ کند(همان منبع). در واقع سازمان‌ یادگیرنده‌ سازمانی است‌ که‌ با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به‌ ارتقای یادگیری سازمانی کمک‌ می کند.

رفتار شهروندی سازمانی

OCB یا همان اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی را باتمان و ارگان (۱۹۸۳) برای اولین بار به دنیای علم ارائه کردند وآن را اینگونه تعریف نمودند: رفتار فردی که به صورت داوطلبانه واختیاری است و بطور صریح یا ضمنی توسط سیستم رسمی پاداش برانگیخته نشده است، ولی کارایی سازمان را افزایش خواهد داد. همچنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی که فراتر از الزامات رسمی نقش و جایگاهشان می باشد نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده رفتار شهروندی سازمانی شناخته شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

19 بازدید