پروپوزال مدیریت بازارگانی: بررسی عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای جدید

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای جدید

شاخه پروپوزال رشته: بازرگانی بین الملل، مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۳۵۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

صادرات

امروزه صادرات به عنوان معمول ترین راه پیش روی بنگاه ها، خصوصاً بنگاه های کوچک و متوسط، برای ورود به بازارهای خارجی شناخته شده است. صادرات یکی از مهم ترین گام های اولیه سازمان ها برای توسعه و سرمایه گذاری جهت ورود به بازارهای جهانی و گسترش فعالیت های بین المللی آنهاست (گریفیس و سرینکاتا، ۲۰۱۲). صادرات راهی در جهت رشد و ترقی شرکت ها برای انتقال از فروش داخلی بالقوه اشتباع شده به بازارهای درحال رشد خارجی است که در عین انعطاف پذیری بیشتر، هزینه و ریسک کمتر را در مقایسه با سایر روش های توسعه خارجی به دنبال دارد (کیس لیک و همکاران، ۲۰۱۵).

تقریباً در تمام کشورهای در حال توسعه، موضوع توسعه صادرات در راس اولویت ها و سیاست گذاری های دولت قرار دارد، همچنان که آگاهی و توجه به اهمیت موضوع صادرات در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد. دولت ها می توانند نقش کلیدی را در ترغیب فعالیت های تجارت خارجی بنگاه های داخلی از طریق برنامه های توسعه صادرات ایفا نمایند(کاملو، ۲۰۱۴).

صادرات ابزار حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود برسند. از آنجا که صادرات به بهبود تراز پرداخت ها، نرخ اشتغال و استاندارد زندگی کمک می کند؛ بنابراین، تعدادی از دولت ها به دنبال توسعه صادرات، صادرات بیشتر را تشویق می کنند (راسلا و همکاران، ۲۰۰۷).

پروپوزال فوق متشکل از ۶ فرضیه که ۱ فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی می باشد.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

240 بازدید