عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک مردم اصفهان

رشته تحصیلی: بازاریابی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 25 صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال

پروپوزال خرید اینترنتی

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلي
 • اهداف فرعي
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعي
 • فرضيه‏ هاي پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاريف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ي آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع

مختصری از توضیحات

پروپوزال رفتار خرید محصولات ارگانیک

پروپوزال رفتار خرید محصولات ارگانیک: افراد بسیاری بخوبی می دانند که مواد غذایی ارگانیک از نظر سلامتی بهتر از مواد غذایی غیر ارگانیک هستند، علاوه بر این، مصرف کنندگان از این نکته آگاه هستند و همچنین در مورد آن توافق دارند که مواد غذایی ارگانیک نسبت به مواد غذایی غیر ارگانیک سالم تر هستند، طعم خوبی دارند، تاثیرات مضری ندارند و دارای کیفیت بهتری هستند (دیپلو  و دیگران، 2009). مشتریان مواد غذایی ارگانیک را بخاطر فواید سلامتی آنها میخرند (شفرد و دیگران، 2005). مباحث موثر، نقش مهمی در ایجاد آگاهی در اذهان مصرف کنندگان بازی می کنند و مصرف کنندگان آماده ی خرج کردن پول بیشتری برای محصولات سبز هستند (گارکیا و دیگران، 2011).

همه ی موارد ذکر شده، نقش مهمی در درک الگوی خرید مصرف کنندگان و تشویق گسترش محصولات سبز بازی کرده اند. هر مورد دارای عوامل متعددی است که محبوبیت مواد غذایی ارگانیک را تعیین می کنند. از طرفی آگاهی از تخریب منابع طبیعی، باعث مطرح شدن موضوع حفاظت محیطی شده است که به نوبه ی خود باعث ایجاد مصرف محیط پسند بنام “مصرف سبز” (موزاندر، 2007) شده است. با مورد توجه قرار گرفتن موضوع حفاظت محیطی، اخلاق محیطی روی فعالیت های مصرف کنندگان تاثیر داشته است (کانگون و دیگران، 1991)

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک مردم اصفهان می باشد که متشکل از 16 فرضیه می باشد. همراه با پرسشنامه می باشد.

پروژه های مرتبط

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

مطالب مرتبط