پروپوزال بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

 مقاله بیس: دارد

 مدل مفهومی: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

عملیات مدیریت سبز را در زنجیره تامین

روش های مدیریت سبز را در زنجیره تامین در سراسر چرخه فرآیند تولید سبز درگیر می باشد و این از طراحی محصول تا تولید و بسته بندی و  حتی خدمات پس از فروش نیز ادامه دارد. با توجه به وسعت شیوه های گسترده بسیار، تلاش هایی برای طبقه بندی آنها به طور جامع انجام شده است که از جمله می توان به روش های طبقه بندی پیشنهاد شده توسط زو و همکارانش اشاره نمود. که رایج ترین است. آنها تحقیقات خود را براساس عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین ارائه نموده اند و یک سنجش ۲۱ پارامتری را به عنوان مقیاس برای ارزیابی پیاده سازی مدیریت سبز را در زنجیره تامین ارائه نموده اند.

نتیجه گیری شد که روش های سبز به طور کلی به ۵ عامل تقسیم می شود که شامل مدیریت محیط زیست داخلی(IEM)، خرید سبز(GP)، همکاری مشتری(CC)، بهبود سرمایه گذاری(IR) و طراحی زیست محیطی(ED) می باشد. این ۵ شیوه به طور گسترده ای در تحقیقات تجربی قبلی درباره مدیریت سبز را در زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفته است IEM به شیوه مدیریتی درون شرکت ها اشاره می کند که مربوط به اجرای کلی مدیریت کیفیت  محیط زیست بوده و مدیران میانی یا سطح بالا تهعداتی در رابطه با محیط زیست دارند. در حالی IR، CC، اغلب به عنوان طرح های خارجی مورد توجه بوده است.

پروپوزال حاضر متشکل از ۱۱ فرضیه و ۱ فرضیه اصلی ۹ فرضیه فرعی است که همراه با مدل مقهومی می باشد. در این پروپوزال به بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکت خواهیم پرداخت.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

38 بازدید